Archive

մեկ օր Գերգյոսենտմիկլոշում

            Հայկական դիասպորայի առաջին փառատոնը շարունակում է իր հաղթական ընթացքը, այս անգամ հասնելով Ռումինիայի Գերգյոսենտմիկոշ
Read More