ARARÁT- Örménységért Díj

ARARÁT- Örménységért Díj

Az Országos Örmény Önkormányzat döntött az „Ararat-Örménységért Díj” megalapításáról. A díjjal azoknak a személyeknek illetőleg közösségeknek a munkásságát kívánja elismerni, akik, illetőleg amelyek a magyarországi örménység érdekében, a közélet, a kultúra, a művészetek terén vagy a nemzetiségi hagyományok, az örmény nyelv ápolása illetve a nemzetiségi önazonosságtudat fejlesztése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A díjból évente legfeljebb kettő adományozható – amely személy esetében lehet poszthumusz is. A díj ,Ashot Baghdasaryan szobrászművész által készített, Ararat című kisplasztikájának átadására az örmény Függetlenség Napja alkalmából rendezendő ünnepségen kerül sor. A tervezett időpont 2022. szeptember 24.
A díjra bármely örmény nemzetiségi polgár javaslatot tehet, amelyet – indokolással – legkésőbb 2022. augusztus 31-ig kell eljuttatni az Országos Örmény Önkormányzathoz a 1052. Budapest Semmelweis utca 17. sz. alatti postacímre vagy az armenia@ormenyorszagos.hu email címre.

A díj odaítéléséről a beérkezett javaslatok mérlegelését követően az Országos Örmény Önkormányzat Közgyűlése dönt.

Fotókat készítette: Arevik Hovhannisyan  (2021-1-HU01-ESC51-VTJ-000037465)
Cikket írta: Syuzanna Vardumyan  (2021-1-HU01-ESC51-VTJ-000037465)