XXI. Rafael Péter pátriárka mutatott be Szent Liturgiát a budapesti örmény lelkészségen

XXI. Rafael Péter pátriárka december 20-án Magyarországra érkezett. A háromnapos látogatás során többek között Szent Liturgiát mutatott be a budapesti Orlay utcai Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely örmény katolikus kápolnában december 21-én.

Rafajel Minászjánt, Kelet-Európa örmény katolikus ordinariátusának (Örményország, Grúzia, Oroszország, Ukrajna) érsekét választotta meg szeptember 23-án 21. pátriárkává a Rómába összehívott örmény katolikus püspöki szinódus. A frissen megválasztott katolikosz-pátriárka XXI. Rafael Péter néven foglalta el a Bejrúthoz közeli Bzommárban lévő pátriárkai széket.

 

A december 21-i budapesti pátriárkai Szent Liturgia óörmény nyelven folyt. Az evangéliumot Fülöp Ákos plébániai kormányzó olvasta fel magyarul, Krikor Badichah, a római Pápai Örmény Kollégium rektorhelyettese, az Orlay utcai közösség régi barátja pedig örményül. Az örmény nyelvű beszédeket Garaguly István tolmácsolta a népes hallgatóságnak.

XXI. Rafael Péter pátriárka homíliája kezdetén elmondta, örül, hogy ismét itt lehet, noha még csak pár hónap telt el előző látogatása óta, amikor együtt imádkozhatott az örmény lelkészség közösségével. Akkor még csak a kelet-európai örmény katolikusokért volt felelős, mostanra azonban az egész világ örmény katolikusaiért. Kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte, hogy szeretettel, bölcsességgel tudja teljesíteni szolgálatát.

 

Nem sok van hátra Jézus születésének ünnepéig; a karácsonyt vételezi elő a liturgia – emelte ki az örmény egyházi méltóság. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen reggel az örmény diákokkal találkozva a jászolban fekvő Jézusról elmélkedtek, most az égből alászállott Jézusra tekintünk. Családba született bele, és szülei teljesítették a jó szülők feladatát. Előtte egy ajtó sincs bezárva, mégis szegénységbe született bele, tehát ott is otthon van; sokszor elvész a lényeg karácsonykor, a tárgyi ajándékozásra kerül a hangsúly.

A szentáldozásban Jézus megszületését ünnepeljük: kinyitjuk előtte az ajtót – fogalmazott Rafael Péter pátriárka. – A szívünk lesz az a barlang, ahol megszületik.

Ebben a közös imádságban egy családdá válunk. „Maradjatok meg Krisztusban”, biztatott Pál apostol a szentleckében.

 

A jelenlévők megismerhették a szép örmény karácsonyi köszöntést is, amely a negyvennapos karácsonyi időszakban szokott elhangozni: „Krisztus megszületett és megnyilvánult!”, amelyre a válasz: „Áldott a Krisztusnak megnyilvánulása!”.

„Az utolsó áldást minden erdélyi örmény családra adom” – hangsúlyozta XXI. Rafael Péter pátriárka. „Az én imádságom veletek együtt, hogy Isten áldása teljes legyen, és bőséges legyen rajtatok”.

 

A Szent Liturgiát követően a pátriárka a lelkészség közösségével ünnepelt a kápolnához tartozó „emeleti teremben”, ahol többek között magyar–örmény nyelvű liturgikus könyvvel ajándékozták meg – a kereszténység örményországi felvételének 1700. jubileumi esztendejében jelent meg először Magyarországon az örmény szertartás szerinti Szent Liturgia teljes szövege örményül, fonetikus átírással és magyar fordításban; Guzsik Tamás kéziratainak felhasználásával szerkesztette Zsigmond Benedek.

December 21-én a pátriárka a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE) kezdte a napot, ahol a 2016-ban alapított Armenológiai Tanszéken tanuló diákokkal találkozott. A hallgatók többsége, 27 diák örmény származású, ők az Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak program révén vehetnek részt magyarországi képzésben.

Az angol nyelvű Örmény tanulmányok/Armenian Studies képzés a Történettudományi Intézet specializációja; a tanszéket 2021 októberi látogatása alkalmával áldotta meg XXI. Rafael Péter pátriárka. December 21-i látogatásán Fodor György dékán fogadta, jelen volt az intézmény több oktatója, köztük Őze Sándor intézetvezető, Kovács Bálint tanszékvezető, valamint negyven örmény, illetve magyar diák. A Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkárságát Kiss Bertalan főosztályvezető képviselte.

A találkozón a Pázmányon tanuló örmény diákok kérdéseket tettek fel, többek között a vallások és felekezetek közötti párbeszédről, a nézetkülönbségek feloldásának módjáról – számolt be az eseményről a PPKE sajtószolgálata. – A pátriárka válaszainak visszatérő üzenete volt, hogy egy az Úr, egy a Krisztus, egy a Megváltó, a békétlenséget mi magunk, emberek keltjük. „Ne tegyél széthúzást oda, ahova Isten isteni dolgot helyezett” – mondta a pátriárka.

Rafajel Minászján még érsekként Magyarországon járt 2021. szeptember elején: szeptember 4. és 8. között Budapesten tartották – az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal párhuzamosan és ahhoz kapcsolódva – az európai keleti katolikus püspökök éves találkozóját, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) szervezésében. Bizánci rítusú Szent Liturgiát tartottak szeptember 8-án, az Istenszülő születése ünnepén a budapesti Szent István-bazilikában. Az esemény egyszerre volt része NEK-nek, és volt a keleti katolikus püspökök találkozójának lezárása. A szertartáson mintegy 20 görögkatolikus főpásztor és 150 görögkatolikus pap vett részt, számos római katolikus főpásztor és pap társaságában.

Szeptember 7-én, Kisboldogasszony ünnepének előestéjén Rafajel Minászján az Orlay utcai örmény katolikus templomban Szent Liturgiát mutatott be Mastoc Lazarján és Vartan Kazandzsján atyák oltárszolgálatával, a templom kórusának közreműködésével.

Az első világháború után Erdélyből nagy számban áttelepült örmény szertartású katolikusok számára 1922-ben alakult meg a budapesti Örmény Katolikus Egyházközség; az első lelkipásztorokat a velencei mechitaristák küldték. 1934-ben a bécsi mechitaristák vették át a magyarországi örmény katolikusok lelkigondozását az esztergomi érsek főpásztori joghatósága alatt.

 

Cikkhez anyagot gyűjtötte: Arevik Hovhannisyan (2021-1-HU01-ESC51-VTJ-000037465)