Archive

ՀՀ Անկախության տոնը Հունգարիայի Հայ Ինքնավարությունում

Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնին էր միացել նաեւ Հունգարիայի Հայ Ինքնավարությունը։ Կազմակերպվել էր ցերեկույթ, որն ուներ  նաեւ  մշակութային ծրագիր։
Read More

Erdélyi Magyarörmények Szövetsége üzenet

  Kedves magyarörmények, kedves barátaink!     Többen kérdezik, hogy mi történik a Kaukázuson. Sok hír megjelenik, sok szempontól közelítik
Read More